Stan techniczny kaplicy 2022-2023

List dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o zamknięciu kaplicy

Protokół z inspekcji budowlanej uzyskany w ramach informacji publicznej