Stan techniczny kaplicy 2022-2023

List ws podjęcia decyzji o remoncie i zamknięcia kaplicy z dnia 29.05.2023.

List dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o zamknięciu kaplicy z dnia 17.11.2022.

Protokół z inspekcji budowlanej uzyskany w ramach informacji publicznej